polska cyfrowa logotypy

Poniżej publikujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Grant PPGR