ważna informacjaMiło nam poinformować, iż Urząd Miejski w Nasielsku dzięki staraniom pracowników Wydziału Organizacji i Promocji uzyskał dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego na realizację gminnych przewozów pasażerskich w 2023 roku z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na kwotę 709.003,50 zł.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych to program rządowy dotyczący rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na mocy którego Wojewoda i Gmina dokładają środki finansowe, aby linie autobusowe mogły funkcjonować. Naszym wspólnym celem jest przede wszystkim zwiększenie możliwości dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury osobom niezmotoryzowanym, mieszkającym głównie na wsiach.

W dniu 29.11 br. w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dopłatę. Umowę podpisali Burmistrz Nasielska Pan Bogdan Ruszkowski oraz Wicewojewoda Mazowiecki Pan Sylwester Dąbrowski.

Informujemy, iż w wyniku przetargu na rok 2023 dotyczącego świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nasielsk najkorzystniejszą ofertę złożyła Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielsku. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty znajdą Państwo pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/691080

Informujemy również, iż jeden z oferentów złożył odwołanie od wyniku przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej. Tym samym do czasu ogłoszenia decyzji przez KIO przetarg pozostaje nierozstrzygnięty.

Mając na uwadze powyższe, aby zachować ciągłość realizacji gminnych przewozów pasażerskich, do czasu rozstrzygnięcia przetargu Gmina Nasielsk podpisze umowę ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Nasielsku. Umowa będzie dotyczyła wyłącznie stycznia 2023 roku. Warunkiem podpisania ww. umowy jest podjęcie przez Radę Miejską w Nasielsku stosownych uchwał, w tym w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego na 2023 rok.

Dodatkowo ze względu na sugestie mieszkańców dotyczące zmian funkcjonowania linii komunikacyjnych informujemy, iż w 2023 roku zdecydowaliśmy się podzielić obecne linie nr 2 i 5 na dwie mniejsze linie, uzyskując przy tym dwie dodatkowe linie nr 7 i 8. Zmiana ta spowoduje, że mieszkańcy poszczególnych miejscowości będą krócej jechali do centrum Nasielska oraz z powrotem do domu. Ponadto utworzyliśmy nową linię nr 9, która będzie kursowała z Nasielska do Borkowa w soboty i niedzielę w lipcu, sierpniu oraz w pierwszy weekend września. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli dojechać autobusem nad wodę w okresie letnim.

 

Poniżej przedstawiamy 9 linii komunikacyjnych, które planujemy wprowadzić w 2023 roku:

Linia nr 1: Nasielsk – Pieścirogi – Mogowo Dworzec Kolejowy
Nasielsk – Kosewo – Stare Pieścirogi – Nowe Pieścirogi – Mogowo Dworzec Kolejowy
Linia nr 2: Nasielsk – Cieksyn – Nasielsk
Nasielsk – Kosewo – Stare Pieścirogi – Nowe Pieścirogi – Mogowo Dworzec Kolejowy – Nowe Pieścirogi – Stare Pieścirogi – Mokrzyce Włościańskie – Wiktorowo – Andzin – Cieksyn – Borkowo – Nowa Wrona – Dobra Wola – Borkowo – Mokrzyce Dworskie – Ruszkowo – Mokrzyce Włościańskie – Stare Pieścirogi – Nasielsk
Linia nr 3: Nasielsk – Lubomin – Nasielsk
Nasielsk – Jackowo Włościańskie – Jackowo Dworskie – Lubomin – Mazewo Dworskie – Chlebiotki – Nasielsk
Linia nr 4: Nasielsk – Nuna – Nasielsk
Nasielsk – Pniewo – Chrcynno – Chechnówka – Lorcin – Nuna – Krogule – Budy Siennickie – Cegielnia Psucka – Psucin – Miękoszynek – Wągrodno – Siennica – Nasielsk
Linia nr 5: Nasielsk – Krzyczki – Nasielsk
Nasielsk – Krzyczki Żabiczki – Krzyczki Szumne – Krzyczki Pieniążki – Głodowo Wielkie – Pniewska Górka – Nasielsk
Linia nr 6: Nasielsk – Popowo Borowe – Nasielsk
Nasielsk – Pniewo – Chrcynno – Popowo Borowe – Jaskółowo – Popowo Południe – Nuna – Lorcin – Żabiczyn – Paulinowo – Nasielsk
Linia nr 7: Nasielsk – Dębinki – Nasielsk
Nasielsk – Kosewo – Stare Pieścirogi – Nowe Pieścirogi – Mogowo Dworzec Kolejowy – Nowe Pieścirogi – Morgi – Czajki – Lelewo – Zaborze – Miękoszyn – Toruń Dworski – Dębinki – Stare Pieścirogi – Nasielsk
Linia nr 8: Nasielsk – Pianowo Daczki – Kędzierzawice
Nasielsk – Broninek – Pianowo Daczki – Kędzierzawice
Linia nr 9: Nasielsk – Stare Pieścirogi – Borkowo (kursuje od 01.07.2023 r. do 03.09.2023 r.)
Nasielsk – Kosewo – Stare Pieścirogi – Mokrzyce Włościańskie – Ruszkowo – Mokrzyce Dworskie – Borkowo

 

Aktualnie wraz z firmą SKR są opracowywane rozkłady jazdy gminnych przewozów pasażerskich. Rozkłady na 2023 rok będą niezwłocznie opublikowane na stronie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, w specjalnej dedykowanej zakładce – www.rozklady.nasielsk.pl o czym poinformujemy Państwa oddzielnym artykułem.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do skorzystania z gminnych przewozów pasażerskich.