Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w wyniku przetargu na rok 2022 dotyczącego świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nasielsk najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Sanimax – Transport s.c. Cena brutto oferty 874.744,20 zł. Oferta dotyczy 6 dotychczasowych linii, które funkcjonowały w 2021 roku. Informujemy również, iż jeden z oferentów złożył odwołanie od wyniku przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej. Tym samym do czasu rozstrzygnięcia sprawy nie możemy podpisać umowy na realizację ww. usługi transportu zbiorowego od początku stycznia 2022 roku.


Ponadto informujemy, iż Urząd Miejski w Nasielsku złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie na realizację gminnych przewozów pasażerskich na rok 2022 w kwocie 795.222,00 zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. W tej chwili czekamy na wynik oceny przez Wojewodę Mazowieckiego.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych to program rządowy dotyczący rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na mocy którego Wojewoda i Gmina dokładają środki finansowe, aby linie autobusowe mogły funkcjonować.

Z chwilą otrzymania pozytywnych informacji od KIO i Wojewody Mazowieckiego oraz po wyrażeniu zgody na zwarcie umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Radę Miejską w Nasielsku, uruchomimy usługę dla naszych mieszkańców, tak jak w 2021 na trasach 6 linii.