termodenizacje budynkow uzytecznosci publicznej straznica nasielskSzanowni Państwo,

ubiegły rok był bardzo intensywny pod kątem inwestycji. Większość z nich stanowiła realizację zeszłorocznych zadań budżetowych, ale część była dokończeniem inwestycji rozpoczętych w roku 2021, a część zostanie zakończona w roku bieżącym. Chcę przedstawić Państwu najważniejsze z nich:

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jackowie Dworskim – budynek świetlicy został ocieplony, na terenie jej podwórza wykonana została nawierzchnia z kostki brukowej, a za budynkiem powstał plac zabaw dla dzieci. Ponadto doczekała się również wyposażenia wnętrza (m.in. stoły, krzesła, łazienka, kuchnia), dzięki czemu może na powrót stać się centrum społecznym dla mieszkańców Jackowa Dworskiego.

Koszt – 442 970,39 zł (dofinansowanie – 169 096,00 zł)

świetlica w Jackowie

Budowa przyszkolnego boiska sportowego w Popowie Borowym – Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym doczekała się kolejnej inwestycji sportowej. Obok sali gimnastycznej teraz może się pochwalić również boiskiem wielofunkcyjnym, które pozwoli tamtejszym uczniom na aktywne uprawianie sportów drużynowych. Dodatkowo bezpośrednie sąsiedztwo boiska zostało utwardzone i wyposażone w małą architekturę.

Koszt – 1 046 914,76 zł (dofinansowanie – 300 000,00 zł)

boisko w popowie

Budynek Samorządowego Przedszkola i Żłobka w Starych Pieścirogach – inwestycja, na którą czekało wielu rodziców, dzieci i wychowawców z naszej gminy. Rozbudowany budynek przedszkola zapewnił miejsce dla większej liczby grup przedszkolnych, zagwarantował znacznie wyższy komfort swoim wychowankom, a także pozwolił na uruchomienie żłobka. Dzięki kuchni znajdującej się na terenie budynku, podopieczni „Stacyjkowa” mogą cieszyć się ciepłymi posiłkami, przygotowywanymi i wydawanymi na miejscu. Rozbiórce uległ dawny budynek, a na jego miejscu powstał nowoczesny plac zabaw.

Koszt – 6 714 691,01 zł (dofinansowanie – 1 200 000,00 zł) + 157 756,45 zł

Przedszkole Stacyjkowo

Modernizacja Stadionu Miejskiego – sportowe oczy gminy Nasielsk zwrócone były na okolice ul. Sportowej, Lipowej i Dębowej. Dawne boisko boczne, pełne kęp i nierówności, zostało zastąpione równą, pełnowymiarową płytą sztucznej murawy, a z boku pojawiła się trybuna na 321 osób. Ponadto – obok nasadzeń nowych roślin i obiektów małej architektury – w sąsiedztwie boiska powstał plac zabaw dla dzieci, który już zdążył ugościć wielu najmłodszych mieszkańców naszej gminy, a także kort tenisowy.

Koszt – 4 251 246,12 zł (dofinansowanie – 2 313 795,00 zł)

boisko ze sztuczną murawą

„Mała obwodnica Nasielska” – nie jest to wprawdzie obwodnica we właściwej definicji tego słowa, natomiast ta sieć dróg z pewnością będzie służyła mieszkańcom właśnie w takim charakterze. Do wybudowanej w 2020 r. ul. Dębowej dołączyła już na początku zeszłego roku ul. Przechodnia, a w tym obwodnica zostanie powiększona o kolejne odcinki – ul. Łączną i Podmiejską – co pozwoli na swobodny przejazd od ul. Płońskiej (droga wojewódzka 632) do ul. POW (droga powiatowa 2409W). Dodatkowo w tym roku na wysokości Siennicy droga powiatowa 2409W będzie połączona z drogą wojewódzką 632 na wysokości Chrcynna.

Koszt – 2 983 385,87 zł (dofinansowanie – 1 974 493,48 zł) + 15 773 787,74 zł (dofinansowanie – 11 085 915,82 zł)

prace w chrcynnie - obwodnica

Przebudowa drogi w Andzinie – droga gminna w Andzinie otrzymała nawierzchnię asfaltową o szerokości 5 m na odcinku 560 m, co ułatwi skomunikowanie z sąsiednimi Konarami.

Koszt – 459 999,30 zł (dofinansowanie – 100 000,00 zł)

droga w andzinie

Stacja ładowania samochodów elektrycznych – w związku z dużym rozwojem elektromobilności w Polsce, przed budynkiem Urzędu Miejskiego stanęła stacja ładowania samochodów elektrycznych wyposażona w cztery rodzaje złączy: CHAdoMo, CCS High Power, gniazdo AC oraz kabel AC (typ 2) o łącznych mocach ładowania DC 100 kW + AC 50 kW.

Koszt – 342 185,69 zł (dofinansowanie – 168 000,00 zł)

ładowarka do samochodów elektrycznych

Termomodernizacja strażnic OSP oraz Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z halą sportową – zarówno druhowie i druhny z Cieksyna oraz Nasielska, jak i uczniowie z nasielskiej „Jedynki” niebawem będą mieli możliwość cieszyć się nowymi pięknymi elewacjami, które przyczynią się do poprawy estetyki swojej okolicy. Oczywiście największą korzyścią tej inwestycji będzie oszczędność energii przeznaczanej na ogrzewanie budynków.

Koszt – 3 373 727,26 zł (dofinansowanie – 1 683 427,40 zł)

termodenizacje budynkow uzytecznosci publicznej straznica nasielsk sp nr 1 w nasielsku

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku – jest kontynuacją rozwoju sieci kanalizacyjnej w Nasielsku. Dzięki zeszłorocznym pracom instalacyjnym, możliwość odprowadzania nieczystości do oczyszczalni ścieków zyskali mieszkańcy ulic Chmielnej, Miodowej, Wielokwiatowej, Owocowej i Piłsudskiego.

Koszt – 3 595 710,12 zł

kanalizacja Nasielsk Ogrodowa Miodowa Wielokwiatowa Chmielna Owocowa i Piłsudskiego

Rozbudowa skweru i poprawa estetyki centrum miasta – skwer im. Jana Pawła II po latach doczekał się modernizacji swojego wyglądu. Przy okazji tak dużej inwestycji zadecydowano również o przeniesieniu linii energetycznych z napowietrznych na podziemne oraz remoncie pobliskich ulic i ciągów pieszych wraz z wejściami do lokali znajdujących się w Rynku. Jest to inwestycja, która w znaczący sposób przyczyni się do poprawy estetyki centrum miasta, zwiększy funkcjonalność tego miejsca, a także ma potencjał stać się wizytówką Nasielska.

Koszt – 12 029 799,48 zł (dofinansowanie – 3 600 000,00 zł)

skwer w nasielsku prace

„Dostępna Szkoła” – w zeszłym roku w 3 szkołach podstawowych (SP w Cieksynie, SP 1 w Nasielsku i SP 2 w Nasielsku) kontynuowano działania mające na celu stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich uczniów, w tym tych dotkniętych ograniczoną sprawnością. Dzięki tym inwestycjom zostaną usunięte lub zminimalizowane bariery, na które mogliby natrafiać uczniowie naszych placówek.

Koszt – 641 596,28 zł (łączne wieloletnie dofinansowanie – 1 130 000,00 zł)

Dostępna Szkoła

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw – w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w sołectwach Siennica, Pniewska Górka, Psucin, Pniewo, Chlebiotki, Lubominek, Popowo Północ, Mokrzyce Włościańskie, Winniki, Chechnówka, Wągrodno oraz Mokrzyce Dworskie wykonano oświetlenie uliczne, w Zaborzu zamontowano lampę solarną, w Krogulach postawiono wiatę, w Budach Siennickich wybudowano chodnik przy drodze gminnej, a przy świetlicy w Konarach postawiono siłownię zewnętrzną.

Koszt – 247 692,47 zł (dofinansowanie – 137 751,50 zł)

Mazowsze dla sołectw

Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Tylnej – ta skromna inwestycja na krótkim odcinku ul. Tylnej znacząco wpłynęła na wygląd miejsca. Dotychczas odcinek ten był zaniedbany, samochody parkowały chaotycznie, a piesi niejednokrotnie zmuszeni byli omijać na zmianę dziury, kałuże i pojazdy. Obecnie na całej długości ul. Tylnej rozciągnięty jest chodnik dla pieszych, co ponosi nie tylko estetykę ulicy i pobliskich lokali, ale również zwiększa bezpieczeństwo.

Koszt – 68 030,69 zł

chodnik przy ulicy Tylnej

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski