Gminne figurki i krzyże

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z uruchomieniem na terenie naszej Gminy aplikacji „Szlak 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920” zachęcam Państwa do współtworzenia bazy historycznej naszej Gminy. Aplikacja ta umożliwia użytkownikom dodawanie miejsc szczególnie wartych uwagi, opisów ze zdjęciami i ciekawostek historycznych, przez co w przyszłości może służyć jako prawdziwa kopalnia wiedzy historycznej, pamiątka dla przyszłych pokoleń tworzona oddolnie przez mieszkańców będących najbliżej historii swoich miejscowości.

Nasza Gmina charakteryzuje się bardzo dużą liczbą miejscowości, a w nich przydrożnych kapliczek, figurek i krzyży związanych historycznie z lokalnymi społecznościami. To przy nich często gromadzili się mieszkańcy w trudnych czasach. Doświadczeni latami zmagań z burzliwymi wydarzeniami mieszkańcy naszej Gminy mogą podzielić się z młodszymi swoją cenną wiedzą. Proszę o Państwa pomoc w budowaniu bazy historycznej Nasielska, zaczynając od kapliczek, figurek i krzyży.

Informacje na ich temat można przekazać na dwa sposoby:
- skorzystać z opcji „Wskaż punkt” w aplikacji „Szlak 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920”;
- przesłać informacje wraz ze zdjęciami na adres poczty elektronicznej: .

Proszę o aktywny współudział w tworzeniu nasielskiej historycznej skarbnicy wiedzy. Ufam, że działania te utrwalą nasielską kulturę, wzmacniając lokalną tożsamość i postawy patriotyzmu lokalnego oraz zachęcą młodzież do dumnego identyfikowania się z Gminą Nasielsk.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań, proszę o kontakt z Referatem Promocji Gminy pod numerem telefonu (23) 69-33-123.

Z wyrazami szacunku,

Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska