logo Gmina Przyjazna PszczołomMiło nam Państwa poinformować, że Gmina Nasielsk przystąpiła do  drugiej edycji akcji Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom. Celem Manifestu jest zwrócenie uwagi na problem ginięcia pszczół oraz aktywizacja gmin z całego kraju do podjęcia działań na rzecz ochrony owadów zapylających.

 


Na ponad 470 gatunków pszczołowatych żyjących w Polsce wyginięciem zagrożone są 222. Jest to tym bardziej poruszające, że zapylacze są niezbędne do zachowania różnorodności biologicznej w naszym otoczeniu. Za tym fachowym terminem kryją się fakty prozaiczne, ale niezwykle ważne. Większość roślin występujących w naszym kraju jest owadopylna – bez pszczół po prostu przestałyby się rozmnażać. Nie trzeba bogatej wyobraźni, aby uświadomić sobie, co by to oznaczało dla środowiska i dla nas samych.  

W miastach miejscami gdzie można  zadbać o ochronę pszczołowatych są parki i zieleńce stanowiące dla wielu miejsce rekreacji oraz odpoczynku.  Z punktu widzenia środowiska przyrodniczego   stanowią one miejsce do życia dla wielu przedstawicieli świata roślin i zwierząt, a w przypadku pszczół najważniejsze jest bogactwo szaty roślinnej oraz miejsca gdzie mogą zakładać gniazda.
Kolejną lokalizacją działań na rzecz bioróżnorodności są powierzchnie trawnikowe, które zapewniają jednocześnie wartościowy pożytek dla owadów zapylających jak i wzbogacają darń w kolory i zapachy podnosząc estetykę krajobrazu. Powierzchnie trawnikowe będą służyły ochronie bioróżnorodności jeśli spojrzymy na nie jak na miejsce ochrony dzikiej przyrody. Powierzchnie trawiaste w miastach mogą być jedynym z niewielu miejsc ostojowych dla pszczół wśród zabudowań dlatego powinniśmy dbać o nie w sposób przemyślany i odpowiedzialny. Jednym z czynników tej odpowiedzialności może być ograniczenie stosowania pestycydów, które sprawiają ze rośliny przez niektórych uważane za „chwasty” obumierają, a mogłyby dać przetrwanie tym najmniejszym od których tak wiele zależy.

Bardzo ważnym miejscem są także rabaty kwietne, które mają nieskończony potencjał zastosowania. Kompozycje w postaci kwitnących roślin można wprowadzać praktycznie wszędzie – bezpośrednio  do gruntu czy pojemników w postaci gazonów, skrzynek i donic. Nawet niewielka rabata kwietna dobrze spełnia swoją rolę w ochronie różnorodności owadów zapylających jeśli zwrócimy uwagę na takie kryteria jak różnorodność gatunków roślin, połączenie gatunków ozdobnych  z użytkowymi, połączenie różnych kolorów i kształtów kwiatów oraz sadzenie rodzimych i tradycyjnych roślin dla regionu.

Ważną rolę w zwiększeniu bioróżnorodności mają także drzewa i krzewy które podczas kwitnienia zapewniają nie tylko ważny dla pszczół pyłek, karmią także ptaki swoimi owocami i dają im schronienie w swoich koronach. Bardzo ważnym elementem sprzyjającym przyrodzie w parkach są zakrzewienia. Gatunki roślin krzewiastych oprócz kwitnących kwiatów, które będą odwiedzać owady zapylające, mają wiele zalet istotnych dla pozostałych gatunków zwierząt i środowiska. Zwarte krzewy stanowią schronienie dla ptaków i drobnych gryzoni, a po zawiązaniu owoców stają się dla nich źródłem pożywienia. Ponadto z krzewów można formować żywopłoty stanowiące naturalne bariery i osłony przed hałasem i zanieczyszczeniami powietrza.

W związku z przystąpieniem Gminy Nasielsku do ww. akcji w najbliższych dniach zostaną ogłoszone konkursy ekologiczne, na:
- „Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk”
- „Najładniejszą posesja w Gminie Nasielsk”
- „Najładniejszy balkon w Gminie Nasielsk”

Wśród kryteriów oceny znalazły się również zapisy, mające na celu wsparcie i zachęcenie mieszkańców do podjęcia działań na rzecz ochrony owadów zapylających, tj:  tworzenie Miejsc Przyjaznych Pszczołom tj. klomby, trawniki, rabaty kwietne, parki, skwery, aleje drzew, ogrody przydomowe, ogródki działkowe, doniczki na parapecie okiennym, balkonie, tarasie z udziałem roślin miododajnych.

Serdecznie zapraszamy do tworzenia Miejsc Przyjaznych Pszczołom oraz do udziału w  gminnych konkursach.

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich