fortNa prośbę Zarządu i Rady Fundacji Fort III Pomiechówek poniżej publikujemy tekst dotyczący uruchomienia strony internetowej dotyczącej historii Fortu III Pomiechówek. Na stronie znajdują się informacje oraz zdjęcia, publikacje dotyczące gestapowskiej katowni. Zapraszamy do odwiedzenia strony Fundacji.

Szanowni Państwo.
W imieniu Zarządu i Rady Fundacji Fort III Pomiechówek uprzejmie informujemy, że właśnie uruchomiliśmy stronę internetową Fundacji. Zachęcamy do zapoznania się ze zgromadzonymi przez nas informacjami, zdjęciami oraz publikacjami o Forcie III Pomiechówek.  Każdy Polak, a przede wszystkim każdy mieszkaniec Mazowsza, powinien mieć świadomość istnienia tego miejsca kaźni tysięcy Polaków, tej najprawdopodobniej najstraszliwszej gestapowskiej katowni w Polsce.

Oddając do korzystania stronę internetową o Forcie III mamy nadzieję zgromadzić wokół niej osoby, które są zainteresowane historią tego miejsca, ale także rodziny i bliskich ofiar, którzy przekazując Fundacji dane o więźniach, przyczynią się do utrwalenia historii oraz cierpienia i męczeńskiej śmierci swoich bliskich.

Przede wszystkim prosimy o pomoc w tworzeniu listy więźniów, którzy przeszli piekło Fortu lub oddali w Forcie życie. Każda informacja jest dla nas cenna. Istniejącą na stronie www listę więźniów można przeglądać, uzupełniać a także dodawać do listy nowe ofiary. Będziemy gromadzić przekazywane nam dane dla prawdy historycznej i ku pamięci więźniów.

Nie pozwólmy, aby po więźniach idących na śmierć zostały tylko napisy wyryte przez nich na ścianach lochów.
Zapraszamy na stronę www.forttrzecipomiechowek.org oraz do bezpośredniego kontaktu z nami. Stronę internetową Fundacji będziemy nieustannie doskonalić i uzupełniać.

Rada i Zarząd Fundacji Fort III Pomiechówek.
Piotr Jeżółkowski, dr Piotr Oleńczak, Cezary Brzozowski