spoldzielniaZapraszamy do zapoznania się z  materiałem o Spółdzielni Socjalnej NASIELSZCZANIE. Film jest promocją podmiotu ekonomii społecznej działającego na terenie Gminy Nasielsk. Spółdzielnia Socjalna NASIELSZCZANIE poprzez swoją działalność przywraca na rynek pracy m.in. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym czy też długotrwale bezrobotne. Ponadto jej celem jest również prowadzenie działalności gospodarczej, społecznej i oświatowo- kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego.