Ważna informacja!Uwaga! Do Komisariatu Policji w Nasielsku w dniu dzisiejszym napływają zgłoszenia mieszkańców Nasielska dotyczące rzekomych odbiorów paczek z Poczty Polskiej. Dotyczy to rozmów przez telefon stacjonarny. Prosimy o niereagowanie na powyższe wiadomości oraz przychodzące po nich połączenia telefoniczne o rzekomym przybyciu na miejsce funkcjonariuszy Policji. Informacje te są fałszywe.