Kopia ŻBIK MKS PrzasnyszInformujemy, że w związku z Umową zawartą z Firmą mART Marta Danielska na terenie Gminy Nasielsk rozpoczęły się prace mające na celu wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2023.