plakat ekoGospodynie Zachęcamy Koła Gospodyń Wiejskie z naszej gminy do udziału w projekcie ekoGospodynie, którego organizatorem jest firma REMONDIS Elektrorecycling. Każde zgłoszone KGW weźmie aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.Koła Gospodyń Wiejskich poprzez organizację zbiórek zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przyczynią się do właściwego zagospodarowania tych odpadów oraz zyskają fundusze na swoją statutową działalność (KGW otrzyma od REMONDIS Electrorecycling wynagrodzenie za każdy kilogram zebranego sprzętu i baterii).

Materiały do wykorzystania:

Plakat do wykorzystania przez KGW

Zaproszenie do udziału w projekcie