dzienstrazaka midi

Z okazji „Dnia Strażaka” wszystkim tym, którzy społecznie i zawodowo pełnią zaszczytną humanitarną służbę pożarniczą dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywateli, przekazuję moje najwyższe uznanie i podziękowania.

 Dziękuję za codzienną gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie, za zaangażowanie i ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, za podnoszenie umiejętności i skuteczności działań ratowniczych, mimo coraz większych wyzwań i zagrożeń.

Niech satysfakcja i duma z dotychczasowych dokonań oraz stale wzrastające społeczne uznanie towarzyszy Wam w dalszej działalności ratowniczej.

Słowa te kieruję także do seniorów pożarnictwa, młodzieży strażackiej, Waszych rodzin oraz do wszystkich osób i środowisk czynnie wspierających ochronę przeciwpożarową.

                                              Z wyrazami szacunku
                                   Burmistrz Nasielska - Bogdan Ruszkowski

                                                      Zastępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Kordulewski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku- Jerzy Lubieniecki