Dzien Pracownika Socjalnego W Dniu Pracownika Socjalnego najserdeczniejsze życzenia składamy wszystkim osobom, które zajmują się pracą na rzecz człowieka.
Dziękujemy Państwu za codzienne zaangażowanie, poświęcenie, wytrwałość i wielkie serce w realizowaniu pracy na rzecz potrzebujących. Zadania wykonywane przez Państwa są niełatwe i często niewdzięczne, jednak docieracie Państwo skutecznie do wszystkich, którzy tego potrzebują.


Życzymy dużo zdrowia, radości, satysfakcji i optymizmu. Niech wdzięczność osób, którym pomagacie będzie motywacją do dalszej pracy.


Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Lubieniecki wraz z radnymi Rady Miejskiej