serdeczne zyczeniaSkładamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy współtworzą samorząd i pracują dla dobra lokalnej społeczności - pracownikom Urzędu Miejskiego w Nasielsku, kadrze jednostek organizacyjnych oraz Radnym. Niechaj to święto będzie okazją do podkreślenia Państwa roli, zaangażowania i wysiłku, jaki wkładacie w codzienną realizację często niełatwych zadań.

Życzymy, by ta praca w służbie publicznej spotykała się z uznaniem społecznym, a jej efekty służyły rozwojowi naszej Małej Ojczyzny. Niech podejmowane wyzwania będą dla Państwa źródłem osobistej satysfakcji i łączą się z sukcesami w sferze zawodowej.

Jednocześnie przyjmijcie Państwo wyrazy wdzięczności oraz uznania za dotychczasową pracę i współpracę, w którą wpisują się ciekawe pomysły, ważne projekty, wiedza i doświadczenie.

 

Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska
oraz
Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku