zgkZ okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej składamy najserdeczniejsze życzenia i gratulacje wszystkim Pracownikom, którzy na terenie Gminy Nasielsk dbają o warunki życia społeczności lokalnej.

Niech w codziennej pracy towarzyszy Wam satysfakcja z dobrze wykonywanych zadań i życzliwość mieszkańców doceniających Waszą pracę.