plakat

Ruszyła II edycja akcji „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa”, podczas której inżynierowie budownictwa w całej Polsce będą udzielali bezpłatnych porad.

Głównym celem zorganizowania akcji jest pomoc indywidualnym inwestorom – właścicielom domów jednorodzinnych i mieszkań, przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych.

Zachęcamy do odwiedzania naszych punktów konsultacyjnych!

Terminy, adresy i godziny otwarcia punktów znajdują się na interaktywnej mapie (https://www.piib.org.pl/dzieninzyniera) – wystarczy wybrać województwo lub miasto.

Porady są bezpłatne.

Patronat honorowy nad akcją sprawuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Patronem medialnym akcji jest „Dziennik Gazeta Prawna”, miesięcznik „Inżynier Budownictwa”, portal ONET.


 Organizatorem wydarzenia jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB), w skład której wchodzi 16 okręgowych izb (zgodnie z administracyjnym podziałem na województwa). PIIB zrzesza osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, do których należą projektanci, kierownicy budów lub robót, inspektorzy nadzoru.