W dniu 13 października br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku miało miejsce uroczyste spotkanie przedstawicieli władz samorządowych gminy Nasielsk tj. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku – Pana Jerzego Lubienieckiego, Zastępcy Burmistrza Nasielska – Pana Andrzeja Waldemara Kordulewskiego, Skarbnika Nasielska- Pana Rafała Adamskiego, dyrektora CUW w Nasielsku – Pani Hanny Pietrzak z dyrektorami gminnych placówek oświatowych z terenu Gminy Nasielsk związane z Dniem Edukacji Narodowej.

W związku z wcześniejszymi zaplanowanymi obowiązkami służbowymi wykluczającymi obecność na uroczystości Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana Ruszkowskiego w jego imieniu najlepsze życzenia dla nauczycieli, dyrektorów, pracowników oświaty złożył Pan Andrzej Waldemar Kordulewski - Zastępca Burmistrza Nasielska. Jednocześnie podziękował za trud włożony w edukację młodych pokoleń. Szczególnie w okresie pandemicznym, gdzie zmagaliśmy się z różnymi przeciwnościami a nauczyciele wykazali się profesjonalizmem i troską o nasze pociechy.

Miłym akcentem było wręczenie nagród dla dyrektorów szkół, które w imieniu Burmistrza Nasielska -Pana Bogdana Ruszkowskiego wręczył Pan Andrzej Waldemar Kordulewski.
Na koniec na zebranych czekał tort. Życzymy wszystkim pracownikom oświaty wszystkiego najlepszego.

Ponadto w dniu 13 października br. Pan Andrzej Waldemar Kordulewski w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku.