fotopułapkaStraż Miejska, oprócz podejmowania interwencji na Państwa zgłoszenia, zajmuje się m.in. analizowaniem zapisów kamer przenośnych z 2019 roku, zainstalowanych czasowo w miejscowości Lelewo i Cieksyn. Miejsca instalacji urządzeń były wybrane na podstawie ujawnionego zaśmiecania terenu publicznych i obszarów prywatnych niezamieszkałych.

Wspomniane przenośne fotopułapki umożliwiają utrwalanie obrazu i reagują na ruch w obrębie jej działania. Sprawcami tego procederu byli zarówno mieszkańcy gminy Nasielsk, jak i osoby z poza jej terenu. Jak wynika z analizy zapisów osoby wyrzucały materiały budowlane, meble oraz bezużyteczne urządzenia RTV.

 

W trakcie przeglądu zapisu ustalani są właściciele pojazdów, które posłużyły do przewożenia śmieci i odpadów, a następnie osoby te wzywane są do siedziby Straży Miejskiej w Nasielsku ul. Elektronowa 3 pok. 204 celem złożenia wyjaśnień w związku z ujawnieniem zaśmiecenia terenu.

Przypominamy, że wszystkich mieszkańców oraz właścicieli posesji niezamieszkałych obowiązuje Uchwała Nr XI/106/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk, która nakłada obowiązek utrzymania w czystości swojej posesji (także niezamieszkałej), a niezastosowanie się może skutkować naruszeniem przepisów prawa stypizowanych w treści art. 117 kodeksu wykroczeń.

Jednocześnie zaśmiecanie miejsca publicznego to naruszenie przepisu wynikającego z art. 145 kodeksu wykroczeń i podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.

Straż Miejska w Nasielsku apeluje do wszystkich o reakcję w przypadku zauważenia osób zaśmiecających naszą Gminę. Wspólnie możemy lepiej zadbać o czystość naszej okolicy.