masz glosNa terenie gminy Nasielsk od jesieni 2017r. Nasielskie Towarzystwo Kultury realizuje projekt dotyczący ścieżek historyczno-obywatelskich w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz Głos” prowadzonej przez Fundację im. Stefana Batorego.

W okresie marzec-kwiecień 2018r., zakończy się on nadaniem nazwy ulicy, która jest usytuowana od Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego do ulicy POW naprzeciwko TESCO. Na obecnym etapie trwają konsultacje społeczne oraz został ogłoszony konkurs na komiks „Nasza nasielska ulica”. W przyszłości przewidujemy również działania odnośnie nadania nazwy ronda, które zostało oddane do użytku w grudniu 2017r. Zapraszamy do włączenia się w te inicjatywy. Razem naszymi pomysłami rozwijamy naszą gminę. Razem tworzymy „SUPER SAMORZĄD”. Więcej szczegółowych informacji nt. akcji „Masz Głos” można znaleźć na stronie www.maszglos.pl  a odnośnie nasielskich przedsięwzięć udzielają: prezes NTK Krzysztof Macias oraz wolontariuszka Elżbieta Wróblewska  Kontakt – tel. 0 606 923 971.
Formularze konsultacji do dnia 20 lutego 2018r. można pobrać w wersji papierowej w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej ul. Piłsudskiego 6 i w Urzędzie Miejskim ul.  Elektronowa 3. W tych miejscach można również oddać wypełnione druki. Można również przesłać odpowiedzi elektronicznie na adres e-mail:

W załączeniu:
-word formularz konsultacji


word- regulamin konkursu na komiks

 

Nasielskie Towarzysto Kultury