dr mariusz blonskiW dniu 27 października 2022 roku decyzją radnych Rady Miejskiej w Nasielsku do grona Honorowych Obywateli Gminy Nasielsk dołączył dr Mariusz Błoński. Działalność naukowa Pana Mariusza związana jest z Nasielskiem od 2001 roku, gdzie rozpoczęły się wykopaliska na grodzisku w Nasielsku. W 2015 r. obronił z wyróżnieniem doktorat pt. ,,Gród w Nasielsku i jego zaplecze osadnicze we wczesnym średniowieczu”. Obecnie pracuje w IAE PAN na stanowisku adiunkta, w Zespole Archeologii Średniowiecza. Jest zastępcą kierownika Ośrodka Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych (OIBA) PAN. W rezultacie jego badań terenowych oraz prac laboratoryjnych i gabinetowych powstało około dwudziestu naukowych i popularnonaukowych artykułów na temat kultury materialnej, osadnictwa i środowiska przyrodniczego Nasielska i okolic w średniowieczu. Wnioskodawcą o nadanie tytułu był Burmistrza Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski.

Obecnie dr Błoński sprawuje nadzór archeologiczny nad pracami przy skwerze św. Jana Pawła II w Nasielsku. Akt wręczenia Honorowego Obywatelstwa będzie miał miejsce 10 listopada br. podczas uroczystości 636. rocznicy nadania prawa miejskich dla Nasielska, które rozpoczną się o godzinie 17:00 w sali kina „Niwa” w Nasielsku. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w uroczystości, gdzie szerzej zostanie zaprezentowana postać Pana Mariusza Błońskiego.