dotacje dla organizacji pozarządowychInformujemy, że na przełomie lutego i marca br. podpisano umowy o realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2022 r. z zakresu:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,

- wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.

W ramach ww. zadań dzieci, młodzież oraz dorośli z terenu Gminy Nasielsk będą mogli uczęszczać na zajęcia z różnych dyscyplin sportowych (m.in. piłka nożna, piłka siatkowa, szachy, biegi, pływanie, tenis stołowy). Natomiast seniorzy wezmą udział w zajęciach artystycznych i literackich, jak również w wykładach i gimnastyce. Warto podkreślić, że podczas części z ww. aktywności realizowany będzie program profilaktyki uzależnień.

Organizacjom pozarządowym, z którymi zawarto umowy, życzymy pomyślności w realizacji zamierzonych działań, a odbiorcom zadań wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów oraz wielu sukcesów!