dotacja mks wwwW piątek, 1 października 2021 roku Pan Marek Stamirowski – Prezes Młodzieżowego Klubu Sportowego podpisał umowę na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa stołowego oraz organizacja i udział w zawodach”. Na ten cel Gmina Nasielsk przeznaczyła 4000 zł.

W ramach zadania odbędą się zajęcia szkoleniowe z tenisa stołowego, zajęcia pedagogiczne oraz zostaną zorganizowane zawody sportowe. Grupą docelową są dzieci oraz młodzież z terenu Gminy Nasielsk. Zajęcia szkoleniowe będą realizowane w hali sportowej znajdującej się przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym.