dotacja na termomodernizację budynków użyteczności publicznejSzanowni Państwo!

Pragnę poinformować, że Nasza Gmina uzyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w kwocie prawie 1.700.000,00 zł.

Kwota ta stanowi 70% wartości prac, które należy wykonać w ramach realizowanych zadań termomodernizacyjnych. Prace termomodernizacyjne zostaną przeprowadzone na budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 w Nasielsku, Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach, Szkoły Podstawowej w Cieksynie oraz w budynkach Remizy OSP Nasielsk i Remizy OSP Cieksyn.

W tym miejscu za otrzymaną dotację chciałbym podziękować Zarządowi Województwa Mazowieckiego, a zwłaszcza panu Marszałkowi Adamowi Struzikowi oraz panu Wicemarszałkowi Wiesławowi Raboszukowi. Szczególne podziękowanie kieruję do pani Anny Brzezińskiej – Radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego za zaangażowanie i pomoc w uzyskaniu tejże dotacji.

Bogdan Ruszkowski

Burmistrz Nasielska