dotacja baszta szlakW dniu 1 października br. Prezes Stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team Pan Marcin Krzewski podpisał umowę na realizację zadania publicznego pn. „Szlak leśno-morenowy Ziemi Nasielskiej”, na mocy której Gmina Nasielsk przeznaczy 4000 zł na realizację i wykonanie tablic informacyjnych.

Celem projektu jest utworzenie zielonego szlaku pieszego o długości 45 km, który poprowadzi przez cenne obszary przyrodnicze i krajobrazowe naszej gminy. Trasa szlaku ma początek na stacji PKP Nasielsk a kończy się w Cieksynie nad Wkrą. Przy szlaku powstaną 3 tablice z mapami i 13 tabliczek informacyjnych z tekstami i zdjęciami na temat atrakcji krajoznawczych i przyrodniczych. Stowarzyszenie pozyskało również środki na realizację projektu z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 20000 zł.

Więcej na temat zielonego szlaku można przeczytać w przewodniku turystycznym pn. „(Na)Sielskim Szlakiem”, który wydaliśmy pod koniec sierpnia br. Link do pobrania - https://nasielsk.pl/info/turystyka/wydawnictwa-promocyjne/wydawnictwa-promocyjne

Przewodnik w wersji papierowej dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Nasielsku oraz w Nasielskim Domu Edukacji i Historii.