102870441 1360792750787615 7482095722715022571 o

W czwartek, 5 listopada br. Zastępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Waldemar Kordulewski – podpisał umowę na wsparcie Nowodworskiego Centrum Medycznego. Gmina Nasielsk przekaże szpitalowi 30 tys. zł dotacji na doposażenie w instalację gazów medycznych Oddziału Chirurgii.