zakup węglaInformujemy, iż w dniu 27 grudnia 2022 roku firma: BANASZEWSKI podpisała umowę z PGE Paliwa sp. z o.o. na dostawę węgla w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Nasielsk.

Wszyscy zainteresowani zakupem, posiadający stosowne zaświadczenie wystawione przez MOPS Nasielsk, powinni zgłaszać chęć zakupu węgla pod nr telefonu: 695 163 726. Skład opału znajduje się pod adresem: Cieksyn, ul. Spacerowa 13.

Z informacji przekazanych przez ww. firmę wynika, iż pierwsza dostawa węgla powinna nastąpić do dnia 31.12.2022 roku. Cena zakupu węgla przy odbiorze własnym transportem klienta, będzie wynosiła 2.000,00 zł brutto za tonę.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod nr tel. 695 163 726.