170652923 1591713541028867 7524100199186960242 nW dniu 09.04.2021r. pojemniki na odpady zmieszane-resztkowe i tworzywa sztuczne będą dostarczone do mieszkańców miejscowości: Jaskółowo, Chechnówka i Młodzianowo.