informacjaZgodnie z wiadomością przekazaną przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie niniejszym informujemy, iż wnioski o dopisanie do spisu wyborców w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które były złożone do Urzędu Miejskiego w Nasielsku przed dniem 10 maja br., utraciły ważność. Wyborców, którzy złożyli swoje wnioski przed 10 maja br. i dalej podtrzymują swoją wolę dopisania do spisu wyborców na wybory prezydenckie w dniu 28 czerwca br., prosimy o ponowne niezwłoczne ich złożenie do tut. Urzędu.

Więcej informacji w tej sprawie udziela Wydział Spraw Obywatelskich – tel. (23) 69-33-110.