urzadTo kolejny rok, gdy możemy poinformować o otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Złożone przez Wydział Administracji i Nadzoru wnioski o współorganizację dwóch przedsięwzięć społeczno-kulturalnych pn. „Upamiętnienie Bitwy nad Wkrą” oraz „Od klasyki do rozrywki” zostały zaakceptowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Tym samym tegoroczne otwarcie Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz obchody wyjątkowej 100. rocznicy Bitwy nad Wkrą zostaną wsparte kwotą 24 760,00 zł.
Dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu oraz Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi za współpracę przy organizowaniu najważniejszych nasielskich wydarzeń.