zdjęcie azbestMiło nam poinformować, że dzięki zaangażowaniu pracowników Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Nasielsk po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na realizację zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

W poniedziałek 24 maja Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz ze Skarbnikiem Nasielska Rafałem Adamskim podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 35 000,00 zł. Dofinansowanie stanowi 70% kosztów zadania.

Dzięki pozyskanym środkom już niebawem ruszy proces odbierania od Państwa szkodliwego dla środowiska azbestu, w którym jak zawsze będziemy służyć pomocą!