Flaga i Godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
Nazwa Funduszu: RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Dziś, 11 sierpnia 2021 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem podpisali Umowę Dofinansowania zadania pn. "Budowa ul. Przechodniej" na kwotę 1 974 493,48 zł pochodzącą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przypominamy, że w ramach powyższego zadania o łącznej wartości 3 100 000,00 zł wykonane zostaną roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, krawężniki, oporniki i obrzeża, konstrukcja jezdni, konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych i chodników, elementy odwodnienia, pobocze, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, stała organizacja ruchu, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, a także nawierzchnia asfaltowa na ulicach Łączna, Przechodnia i Podmiejska o łącznej długości 742,11 m.

Zadanie ma zostać wykonane do 27 listopada 2021 r.podpisanie umowy