partner jarmarku mazowsze kopiaPragniemy poinformować, iż Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na współorganizację przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pod nazwą Jarmark Bożonarodzeniowy, które odbędzie się w Nasielsku w dniach 4-5 grudnia br. do kwoty 14 760 zł.

Wyrażamy uznanie i wdzięczność za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku Marszałkowi Województwa Mazowieckiego – Panu Adamowi Struzikowi i Pani Magdalenie Biernackiej – Zastępcy Kierownika Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Bardzo nam miło, iż pozyskujemy kolejnego partnera, dzięki któremu zakres oferowanych atrakcji zostanie urozmaicony, a Jarmark zyska rangę wydarzenia o charakterze regionalnym.