IMG 0915Wczoraj, 15 czerwca 2020 r. w Delegaturze Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w Piasecznie burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz ze skarbnikiem Nasielska Rafałem Adamskim w towarzystwie prezesa OSP Cieksyn druha Marka Jaśkiewicza podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adam Struzik umowy:
- w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP-2020 w wysokości 5 970 zł na elementy stolarskie oraz wyposażenie stołówki w strażnicy OSP Cieksyn;
- o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 75 000 zł na budowę drogi gminnej w Winnikach.

Oprócz dwóch powyższych dofinansowań, na zadanie z terenu gminy Nasielsk – budowę drogi nr 2424W Nasielsk–Nuna – dofinansowanie w wysokości 150 000 zł otrzymał powiat nowodworski, reprezentowany przez starostę nowodworskiego Krzysztofa Kapustę i wicestarostę Pawła Calaka.