informacjaMazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, uprzejmie informuję o możliwości składania wnioskówo dofinansowanie projektów przez jednostki organizacyjne  i organizacje pozarządowe. Celem naboru są działania na rzecz ułatwienia dostępu do usług społecznych poprzez zwiększenie zakresu i jakości usług środowiskowych sprzyjających deinstytucjonalizacji.

Termin składania wniosków od 28.12.2018 do 16.01.2019 rok. Wszelkie informacje dostępne na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/dzialania-9-2-uslugi-spoleczne-i-uslugi-opieki-zdrowotnej-poddzialanie-9-2-1-zwiekszenie-dostepnosci-uslug-spolecznych-wraz-z-zalacznikami-dodatkowo-przekazuje-informacje-o-naborze-i-fiszke-celem/