253139699 4477382302358135 102717599459784107 nMiło nam poinformować, że biblioteka szkolna w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach: Kierunku Interwencji 3.1. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w kwocie 2500,00 zł. Kierunku Interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w kwocie 4000,00 zł.