informacjaPoniżej zamieszczamy kolejne materiały dostarczone przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie:
- informację Dyrektora Delegatury KBW w Warszawie z dnia 14 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych,
- wyjaśnienia dotyczące powoływania przez szefa Krajowego Biura Wyborczego urzędników wyborczych.

 

word-pobierz_informację-

pdf-pobierz_wyjaśnienia-