informacjaW dniach od 6 do 7 maja 2017r. zaplanowana jest akcja edukacyjno – informacyjna „Dni Otwartych Strażnic”. Akcja, wzorem lat ubiegłych ma na celu promowanie działalności ratowniczej straży pożarnej w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola, świetlice) jak również uświadamianie zasad postępowania w przypadkach pożaru oraz innych zagrożeń.
Poniżej podajemy terminy otwarcia strażnic w jednostkach OSP na terenie gminy Nasielsk:
1. OSP Nasielsk – 1 ,3 maj godz. 10:00 – 16:00
2. OSP Krzyczki – 6 maj godz. 14:00 – 18:00
3. OSP Jackowo – 6 maj godz. 12:00 – 17:00
4. OSP Cieksyn – 6 maj godz. 9:00 – 14:00
5. OSP Nuna – 6 maj godz. 14:00 – 18:00
6. OSP Psucin – 7 maj godz. 12:00 – 18:00


Wydział Zarządzania Kryzysowego,
Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej