dioramaInformacja o działaniach Towarzystwa Historycznego Rok 1920 w dniu 20 sierpnia br. w Borkowie!


Wszystkich mieszkańców, a także osoby przyjezdne, które z niecierpliwością oczekiwały na inscenizację "Bitwy nad Wkrą" w Borkowie z przykrością informujemy, że w tym roku niestety inscenizacja walk polsko-bolszewickich w Borkowie się nie odbędzie.


W miejsce inscenizacji planujemy uruchomić dioramę życia żołnierskiego. W ramach tejże dioramy pokażemy obozowisko żołnierskie, punkt werbunkowy do Armii Ochotniczej wraz z krótkim szkoleniem rekruckim oraz punk sanitarny. W ramach dioramy Towarzystwo Historyczne Rok 1920 zaprezentuje także zabytkowy motocykl Royal Enfield z 1917 roku.


Na wystawianej dioramie będzie można zapoznać się z uzbrojeniem i wyposażeniem żołnierskim używanym w trakcie Bitwy Warszawskiej. Ponadto będzie można sprawdzić się w zadaniach, które przypominają podstawowe umiejętności jakie starano się wpoić rekrutującym się do armii ochotnikom. Odwiedzający Biuro Werbunkowe otrzymają pamiątkowe legitymacje Armii Ochotniczej.


Warto przyjść i zobaczyć to swoiste obozowisko!


Uwaga Diorama będzie aktywnie działać 20 sierpnia br. w godzinach 12:00 - 17:00, zatem zapraszamy Państwa serdecznie w tych godzinach na pole dotychczasowej inscenizacji w Borkowie!