informacjaInformujemy, że 15 lipca 2019 roku upływa termin możliwości prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, w obszarze wyznaczonym wokół istniejących elektrowni wiatrowych, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2015 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 654).

Dotyczy to terenów nieobjętych planem zagospodarowania przestrzennego m.in. części wsi Toruń Dworski, Malczyn, Czajki, Ruszkowo, Mokrzyce Włościańskie.

Bliższych informacji udzieli Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości tel. 23 693-30-27 lub 23 693-31-15.