Poniżej publikujemy informację o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osobach uprawnionych do ich otrzymania oraz wykaz punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu nowodworskiego w roku 2019.

 -Pobierz-Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 -Pobierz- Wykaz punktów świadczeń na terenie powiatu nowodworskiego