244752942 3132870120324831 1368669645476939066 nW sobotę 9 października 2021 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku odbyła się Noc Bibliotek 2021, skierowana do dzieci i młodzieży z terenu gminy Nasielsk. W ramach wydarzenia uczestnicy wzięli udział w lekcji bibliotecznej na temat haśła przewodniego "Czytanie wzmacnia", obejrzeli film pt. "Operacja Człowiek w czerni", zwiedzali bibliotekę, wzięli udział w czytaniu książki "Operacja Człowiek w czerni" oraz w

dyskusji na temat różnic między filmem a książką. W przerwie od zajęć zorganizowany został poczęstunek dla wszystkich zebranych, a na zakończenie dzieci wykonały własne projekty okładek dla omawianej wcześniej książki.

Wydarzenie było finansowane kwotą 1500 zł ze środków Urzędu Miejskiego w Nasielsku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.