Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

W dniu 14 grudnia br. w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku zostały przeprowadzone ćwiczenia ewakuacyjne dla pracowników i interesantów przebywających w obiekcie. Po usłyszeniu alarmu, pracownicy urzędu powiadomili straż pożarną oraz wszystkie osoby przebywające w tym czasie w urzędzie, przystąpili do ewakuacji. Kierownictwo w czasie ćwiczeń objął Burmistrza Nasielska – Bogdan Ruszkowski, który kierował ewakuacją przy pomocy osób wchodzących w skład zespołu ewakuacyjnego.

 

Ćwiczenia przebiegły zgodnie z ustalonym scenariuszem. Głównym celem przeprowadzenia ćwiczeń było doskonalenie umiejętności oraz praktyczne sprawdzenie możliwości organizacji i warunków ewakuacji z budynku. Dziękujemy PSP Nowy Dwór Mazowiecki oraz OSP w Nasielsku za udział w ćwiczeniach.

IMG_1498.jpg IMG_1502.jpg IMG_1506.jpg

IMG_1508.jpg IMG_1511.jpg