informacja1 Od 1 maja obowiązują nowe przepisy wprowadzone do ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL. Dzięki nowym regulacjom urzędy gmin mogą nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek.

Wprowadzone zmiany umożliwiają podatnikom łatwiejsze rozliczenie się z urzędem skarbowym: mogą użyć PESEL do zalogowania się do usługi Twój e-PIT lub złożyć zeznanie podatkowe przy użyciu bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl. Oznacza to również możliwość skorzystania z ulg i odliczeń oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku.

Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL. 

Więcej informacji https://www.gov.pl/