IMG 8744Wczoraj, w Urzędzie Miejskim, odbyło się spotkanie Burmistrza Nasielska, Bogdana Ruszkowskiego, z Panią Sołtys Moniką Sitkiewicz. Na ręce Pani Sołtys został przekazany czek na 3 500 zł, za zajęcie II miejsca w konkursie na najaktywniejsze sołectwo. Środki zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na konto gminy i rozdysponowane na potrzeby sołectwa.
Raz jeszcze gratulujemy Cieksynowi !