informacja1Publikujemy Uchwałę nr XXIII/209/2021 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 sierpnia 2021 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego wraz z harmonogramem dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego.

 

 

 

pdf22-Pobierz Uchwałę Rady Powiatu Nowodworskiego-