IMG 5333W poniedziałek 7 maja Urząd Miejski w Nasielsku odwiedzili najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nasielsku. Spotkanie rozpoczęło się na sali konferencyjnej, gdzie Pani Izabela Mazińska z Publicznej Miejsko-Gminnej Biblioteki w Nasielsku przeprowadziła z dziećmi krótką pogadankę  na temat pracy m.in. Rady Miejskiej w Nasielsku. Głównym celem spotkania było jednakże czytanie dzieciom w związku z krzewiącą kulturę akcją „Cała Polska czyta dzieciom”. Wspaniałe bajki odczytała maluchom Radna Rady Powiatu Nowodworskiego – Renata Włodarska. Następnie dzieci posiliły się ciasteczkami i udały się do gabinetu Burmistrza Nasielska – Bogdana Ruszkowskiego. Pan Burmistrz na zakończenie opowiedział dzieciom o pracy swojej oraz urzędu.