IMG 1260Dziś 8 lipca 2020 r. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz z Kierownikiem Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Radosławem Kasiakiem w obecności Radnego Michała Brodowskiego podpisali z wyłonioną w przetargu firmą Drogi i Mosty - Jan Kaczmarczyk z Kacic umowę na budowę drogi asfaltowej na ul. Wiejskiej. Wartość umowy wynosi 394 729,94 zł.