IMG 1120Dziś 23 czerwca 2020 r. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz z Kierownikiem Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Radosławem Kasiakiem podpisali z wyłonioną w przetargu firmą NAFIBUD S.A. z Bielska Podlaskiego umowę na projekt i budowę nowego budynku przedszkola i żłobka w Starych Pieścirogach oraz projekt rozbiórki starego budynku. Wartość umowy wynosi 5 209 050 zł, a planowanym terminem zakończenia prac budowlanych jest IV kwartał 2021 roku.