Ilustrowany Boże Narodzenie Dekoracje Instagram Post 115 stycznia br. Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak przekazał wykonawcy plac budowy pod realizację inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla budynku żłobka i przedszkola w Pieścirogach Starych”. Zakres prac obejmie m.in.: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku przedszkola i żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi związanymi z obiektem budowlanym, zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (przyłącza wodne, kanalizacyjne, gazowe, instalacje, urządzenia) oraz zagospodarowaniem terenu na działce budowlanej (budowa placu zabaw, budowa ogrodzeń, bram, furtek, budowa nawierzchni utwardzonych, w tym chodników, dróg wewnętrznych czy parkingu, zagospodarowanie terenów zieleni wraz z nasadzeniami drzew i krzewów); budowę inwestycji obejmującą budowę budynku przedszkola i żłobka w systemie tradycyjnym, wykonanego wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi związanymi z obiektem budowlanym, zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (przyłącza wodne, kanalizacyjne, gazowe, instalacje, urządzenia); sporządzenie dokumentacji pozwalającej na rozbiórkę istniejącego budynku w drugim etapie inwestycji – po oddaniu do użytkowania nowego budynku.

Koszt inwestycji – 5 701 050,00 zł (w tym 1 200 000,00 zł dofinansowania z programu "Maluch+").

Planowany termin zakończenia robót – wrzesień 2021 r.

Za wykonanie prac będzie odpowiadała firma NAFIBUD S.A. z Bielska Podlaskiego.