IMG 8083

W dniu dzisiejszym Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski w obecności kierownika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosława Kasiaka podpisał umowę na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej wraz z przepompowniami na działkach przy ul. Ogrodowej, Jaworowej, Cisowej, Sosnowej, Sadowej, Gajowej, Grabowej oraz Leśnej w Nasielsku.

Po podpisaniu umowy nastąpiło oficjalne przekazanie terenu na wykonanie zadania.

Za budowę kanalizacji odpowiada Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-Kan., Energetycznych, Handlu i Usług M.M. Młyńscy Spółka jawna z Ciechanowa.

Koszt inwestycji: 1 964 836,05 zł brutto

Czas realizacji: 02.08 – 24.11.2021 r.